Reglament

 

Article 1

La milla de Sarrià Correm Junts està organitzada per la Fundació ASPASIM. La prova tindrà lloc el diumenge 28 d’octubre de 2018, en circuit totalment urbà. Es designarà un director de carrera.

Article 2

La distància de la cursa és d’una milla (1.609 metres).

Article 3

La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no, a partir dels 5 anys complerts el dia de la cursa. Es faran diferents classificacions, tan en categoria masculina com femenina, d’acord amb l’any de naixement:

Pre-Benjamí: 5-6 anys
Benjamí: 7-8 anys
Aleví: 9-10 anys
Infantil: 11-12 anys
Cadet: 13-14 anys
Pre-júnior: 15-16 anys
Júnior: 17-18 anys
Sub 23: 18-22 anys
Sènior: 23-39 anys
Veterans A: 40-49 anys
Veterans B: més de 50 anys

En totes les categories hi haurà un premi especial pels corredors amb discapacitat intel·lectual.

Les persones amb discapacitat intel·lectual que necessitin suport especial ho hauran d’indicar en el formulari d’inscripció. L’organització es posarà en contacte amb la família o tutors per assignar un voluntari que faci d’acompanyant.

Es faran successives sortides per grups d’edats i categories, cada 15 minuts.

Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa, quan hagin acabat tots els grups de corredors. Hi haurà 4 premis per cada categoria: pels 3 primers classificats i per la primera persona amb discapacitat intel·lectual.

Hi haurà una bossa del corredor amb productes de regal per a tots els participants.

Article 4

El director de carrera actuarà de jutge àrbitre per resoldre qualsevol aspecte imprevist o que generi controvèrsia durant el transcurs de la prova.

Hi haurà un avituallament amb aigua, fruita i refrescs a l’arribada.

S’estableix un temps màxim per realitzar tota la cursa de dos hores i mitja, a comptar des de la sortida del primer grup, fins a l’arribada del darrer corredor. Després d’aquest període, els participants que no hagin finalitzat podran continuar, seguint les normes de circulació i sota la seva responsabilitat. Els acompanyants de les persones amb discapacitat intel·lectual seran els responsables que aquests arribin a la meta dins del període de realització de la prova o fins i tot després.

Article 5

Els drets d’inscripció a la cursa seran 15 euros amb tots els impostos inclosos. Hauran de pagar aquest import tots els participants excepte les persones amb discapacitat intel·lectual. Així mateix, la inscripció dels nens i nenes fins la categoria infantil inclosa serà de 10 euros.

Els participants menors d’edat hauran de lliurar una autorització signada pels pares o tutors.

La inscripció a la milla de Sarrià Correm Junts és personal i intransferible i comporta l’acceptació del present reglament. Una vegada s’hagi formalitzat la inscripció no es podrà transferir a una altra persona.

Les persones que s’inscriguin en equip hauran de fer un únic pagament de mínim 500€. Els equips són de 5 persones com a màxim.

Article 6

Les inscripcions es faran online, a través de la web www.corremjunts.org.

No obstant el què s’ha dit, les inscripcions es tancaran respectivament en el moment que s’arribi a 1.609 inscrits en les categories de nens i adults i a 200 en la de persones amb discapacitat intel·lectual.

Article 7

L’organització no tornarà l’import de les inscripcions per cap motiu aliè a la seva responsabilitat.

Article 8

Els pitralls es recolliran durant el divendres i dissabte anteriors a la cursa, a l’oficina d’ASPASIM del carrer Cornet i Mas 46. El diumenge de la cursa es lliuraran, amb caràcter excepcional, a la plaça de Sarrià, de 9 a 10 del matí. Caldrà acreditar la identitat dels corredors mitjançant un document oficial i la inscripció mitjançant el comprovant de pagament. Els pitralls s’hauran de posar en algun lloc visible durant tota la cursa.

Article 9

La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Hi haurà assistència mèdica, que estarà autoritzada a retirar a qualsevol participant per raons de salut.

Article 10

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, segons la legislació vigent.

Article 11

Queden del tot prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l’organització, durant el temps i lloc de realització de la prova.

Article 12

En inscriure’s a la Milla de Sarrià Correm Junts, els participants donen el seu consentiment per a què la Fundació ASPASIM o l’Associació Esportiva BCN, directament o a través d’altres persones o entitats, tractin amb finalitats exclusivament esportives, promocionals o comercials, les seves dades de caràcter personal. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants tenen dret d’accedir a les seves dades per rectificar-les o cancel·lar-les. Per fer-ho ho hauran de demanar per escrit a la Fundació ASPASIM (carrer Mont d’Orsà, 22-24, 08017 – Barcelona, Catalunya).

Així mateix i d’acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la Fundació APASIM i de l’Associació Esportiva BCN, per a tot al món i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom, el temps i classificació i la seva imatge.

Article 13

Els participants accepten tots els articles d’aquest reglament i es comprometen honestament i amb honor a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la distància completa abans de creuar la línia d’arribada.

Facebook